Studie

Studie se zpravidla zhotovují pro nové stavby. V případě změny stavby (rekonstrukce, modernizace apod.) se studie vypracují, jestliže je třeba vyřešit určité problémy před zadáním následných stupňů dokumentace.

Nabídka

Předmětem nabídky zpracování jsou studie silnic, místních komunikací, cyklostezek, chodníků, účelových komunikací dle zadání investora akce.