Realizační dokumentace

Zhotovení stavby vyžaduje obvykle navrhnout více podrobností, než je nutné nebo možné uvést v PDPS. Jedná se zejména o podrobnosti, které jsou podmíněny stavebním vybavením, používanými technologiemi, druhy a zdroji materiálů, odbornou úrovní pracovníků, organizací prací a skutečným postupem prací vybraného zhotovitele stavby. Zhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) je součástí zhotovení stavby. Její zajištění přísluší zhotoviteli stavby, pokud zadavatel/objednatel stavby PK neurčí ve smlouvě o dílo jinak.

Nabídka

Provádíme zhotovení realizační dokumentace dle možností a požadavků zhotovitele stavby.