Získání podkladů

Pro zahájení každého projektu je potřeba získat v závislosti na rozsahu projektu výchozí podklady, na jejichž základě bude projekt zpracováván. Jedná se zejména o mapové podklady, katastrální mapu, geodetické zaměření a další průzkumy.

Nabídka

Pro získání podkladů, které nedokážeme zabezpečit vlastními silami, máme zkušené, prověřené subdodavatele, se kterými lze jednotlivé podklady a průzkumy zajistit. Je možno zajistit tyto podklady samostatně pro potřeby Vašeho projektu.