Žádost o územní rozhodnutí

Pro získání územního rozhodnutí, jak jej definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), je potřeba k žádosti o územní rozhodnutí připojit projektovou dokumentaci v patřičném rozsahu včetně projednání s příslušnými orgány státní správy, místní samosprávy atd.

Nabídka

Zajišťujeme komplexní přípravu podkladů k přípravě žádosti o územní rozhodnutí, včetně jejích příloh a následného podání žádosti na příslušný stavební úřad.