Žádost o stavební povolení

 

Pro získání stavebního, jak jej definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), je potřeba k žádosti o stavební povolení připojit projektovou dokumentaci v patřičném rozsahu včetně projednání s příslušnými orgány státní správy, místní samosprávy atd.

Nabídka

Zajišťujeme komplexní přípravu podkladů k přípravě žádosti o stavební povolení, včetně jejích příloh a následného podání žádosti na příslušný stavební úřad.