Inženýrská činnost

Inženýrskou činností rozumějte posloupnost přípravných a souvisejících činností, které vedou k projednání projektové dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí, se zástupci dotčených orgánú státní správy a místní samospráva (Policie ČR, správce komunikace, příslušný odbor dopravy apod.). Veškeré projekty je nutno projednat a na základě kladných vyjádření získat územní rozhodnutí, souhlas či stavební povolení.

Nabídka

Zajišťujeme zpracování projektů včetně inženýrské činnosti v rozsahu potřebném pro příslušnou dokumentaci a na ní navazující povolení či rozhodnutí. Na základě projednání je možno zajistit zpracování a podání patřičné žádosti a následné získání územního rozhodnutí či stavebního povolení.