Profil společnosti

 

Společnost U-PROJEKT DOS s.r.o. nabízí komplexní služby, které souvisejí s projektováním a přípravou dopravních staveb. Jedná se o činnosti projektové, inženýrské a konzultační.

Rádi pro Vás zpracujeme projekty:

  • silnic
  • místních komunikací
  • účelových  komunikací
  • zpevněných ploch (např. parkoviště)
  • cyklostezek
  • chodníků a stezek pro pěší

Mezi další činnosti patří:

  • pasport místních komunikací
  • pasport dopravního značení
  • dopravně inženýrské posudky

Činnost vykonáváme na celém území České republiky, zejména však v Plzeňském kraji.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.